நன்கொடையை செலுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்

  1. உங்கள் கைபேசியில் உள்ள Google Pay or PhonePe செயலியை திறக்கவும்.
  2. மேலே உள்ள Search People -ல் ۹۹۴۳۸۳۲۳۱۳ என்ற எண்ணை தேடவும் .
  3. தற்போது உங்கள் திரையில் Banking Name : OVIYARASAN V  என்று தெரிகிறதா என சரி பார்க்கவும்.
  4. உங்கள் நன்கொடை Enter  தொகையை செய்யவும்.
  5. மறக்காமல் உங்கள் பெயர் மற்றும் ஊரை பதிவிடவும்.
  6. இறுதியாக உங்கள் கடவு சொல்லை செலுத்தினால் உங்கள் நன்கொடை பணம் எங்களுக்கு வெற்றிகரமாக சேர்ந்து விடும்.

பொருளாக நன்கொடை அளித்தவர்கள் விபரம்

பெயர்

ஊர்

நன்கொடை

மதிப்பு ரு .

அய்யா.ரவிச்சந்திரன்

பாப்பாநாடு

۱۰மூட்டை சிமெண்ட்
۳۷۰۰/-

சிவி. தியாழினி &
சிவ பாஸ்கர்

பாப்பாநாடு

ஜல்லி
5000/-

திரு. ரவி. மோனிஷ் &ரவி. மோகுல்

பாப்பாநாடு

10மூட்டை சிமெண்ட்
3700/-
திருமதி. புஷ்பலதா கணபதி

பாப்பாநாடு

10 மூட்டை சிமெண்ட்
3700/-

திரு.ரா.சிவராமன்

பாப்பாநாடு

7 மூட்டை சிமெண்ட்
3000/-

திரு. ஆ. ரெங்கசாமி

பாப்பாநாடு

5 வண்டி மண்
3,500/-

திரு வீர. சுப்புக்கண்ணு

பாப்பாநாடு

5 மூட்டை சிமெண்ட்

2,000/-

சிவி.தியாழினி

பாப்பாநாடு

1 மூட்டை சிமெண்ட்

425/-